NOMP
versacoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
VWDSojTf3DvbHJMX1JLtLnMZBwdeyXkHB5 2257345 0 100% 493.12 MH
VPsS8w5sAqkhBCYTmuDuW2zMyrrk7R9BMt 29113 0 100% 6.36 MH
VEsBEN4yYhPKY2PzyNM4KGKuaF2WDqXxif 44481 0 100% 9.72 MH